Samvandling Norr går in i ny fas

Samforma och Rädda Barnens gemensamma förstudie Samvandling Norr har nu gått in i en ny fas där arbetet delvis inriktas på två pilotkommuner, Boden och Skellefteå.

Projektledare Jenny Lindberg berättar varför dessa två valts ut av styrgruppen; – Skellefteå har kommit längre än Boden och det finns mycket att lära av de utmaningar som Skellefteå ställs inför i och med Northvolts etablering i kommunen, med medföljande behov av arbetskraft och bostäder bland annat. Boden är i startfasen av samhällsomvandlingen med flera stora företagsetableringar varav H2 Green Steel är den största.

– Båda kommunerna arbetar aktivt mot att skapa hållbara samhällen och har visioner om att komma stärkta ur dessa omvandlingar som ställer stora krav på alla sektorer i samhället.

Trots val av pilotkommuner kommer samhällsomvandlingens påverkan på hela Norr- och Västerbotten fortsatt vara centralt i fortsatta arbetet. Inte minst om mer medel beviljas för ytterligare resurser under vårterminen.

Under hösten har förstudien haft kontakt med många civilsamhällesorganisationer för att kartlägga intresset av att vara med på resan och bidra till hållbara och framför allt socialt hållbara samhällsomvandlingsprocesser i Norrbotten och Västerbotten. Intresset har varit genomgående positivt och behovsanalysen inkluderar skapandet av tillgängliga samhällen, demokratiska processer där allas röster kommer till tals, fokus på inkluderande och socialt hållbara samhällen, att civilsamhället får vara med under hela resan – från planering till genomförande och att civilsamhällets expertis tas tillvara i samverkan med övriga sektorer. Vi kan hjälpa till med att ta reda på vad som får människor att stanna kvar på en ort, eller flytta till en. Civilsamhället besitter ett förtroendekapital hos lokalbefolkningen som är ovärderlig för att skapa demokratiska processer och förankra demokratiskt fattade beslut. – Vi står inför stora omvandlingar framför allt i dessa två pilotkommuner som ställer stora krav på att alla sektorer samverkar för att ro i land detta, säger Jenny Lindberg.

Samforma har fördelen i att vi samlar en stor del av civilsamhällesorganisationerna i norr, säger Niklas Lindmark, verksamhetsutvecklare på Samforma. Det ger oss goda förutsättningar  att utveckla samverkan både inom sektorn och tillsammans med övriga samhällssektorer Under våren planeras mer ingående arbete, håll utkik på hemsidan under Samvandling Norr för att inte missa möjligheter att medverka!