Uppdaterad

Samforma bjuder in till seminariet Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor. Hur kan idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten, utifrån våra roller och särart, göra skillnad och vara en aktiv part tillsammans med övriga samhället när det gäller att ställa om och skapa en hållbar utveckling? Medverkar gör bland annat:

– Hanna Zetterberg, utredningssekreterare på Nationell samordnare för Agenda 2030.
– Ingvar Rönnbäck, grundare och styrelseordförande, Another Development Foundation
– Roger Filipsson, styrelseledamot i Samforma och verksamhetsledare på Coompanion Västerbotten.

Vi kommer även föra samtal om vad civilsamhället och Samformas medlemsorganisationer kan göra tillsammans under 2022-2023. Målsättningen är att tillfället blir starten på en gemensam kraftsamling som stärker civilsamhällets roll i genomförandet av Agenda 2030.

PLATS: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut via e-post dagen före mötet.
TID: 26 maj, kl. 15.00 – 17.00
Målgrupp
: Seminariet riktar sig i första hand till förtroendevalda och tjänstepersoner från det regionala civilsamhället, men vi välkomnar även andra som är intresserade av att delta.
ANMÄLAN: Senast 24 maj, via denna länk.

Frågor? kontakta Niklas Lindmark eller Roger Filipsson.