Förra veckan genomfördes seminariet Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor, som var starten på en gemensam kraftsamling med syfte att stärka civilsamhällets roll i genomförandet av Agenda 2030.

På seminariet som genomfördes den 26 maj samlades representanter från Samforma medlemsorganisationer. Efter att Samformas Ylva Löwenborg och Roger Filipsson hälsat välkommen och introducerat mötet gästade Ingvar Rönnbäck, grundare och styrelseordförande för Another Development Foundation samt Hanna Zetterberg, utredningssekreterare på Nationell samordnare för Agenda 2030 för att inspirera och ge kunskapspåfyllnad.

Den centrala frågeställningen för seminariet var ”Vad kan civilsamhället och Samformas medlemsorganisationer göra tillsammans under 2022-2023?”. Några exempel på områden och förslag som diskuterades var:

  • Gemensamma kunskapsinsatser kopplat till Agenda 2030.
  • Temauppbyggda mötesformer, nya samverkansmetoder samt allianser inom olika områden och ett antal konkreta satsningar.
  • Stärk samverkan med offentlig sektor och näringsliv.
  • Ta fram bättre anpassade indikator för civilsamhällets genomförande.
  • Tydligare delta i stadsplaneringen.

Samforma fick i uppdrag att arbeta vidare med förslagen och återkomma med en plan framåt. Roger Filipsson berättade att ambitionen är att kunna erbjuda kompetenshöjande insatser om Agenda 2030 redan till hösten.