Action Agenda 2030

– med civilsamhället som motor

2022 har Samforma drivit projektet Action Agenda 2030

Projektets syfte är att stärka och använda den idéburna sektorns potential att bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att öka kunskapen samt gå från samverkan till samhandling. I projektet ska idéburen sektors gemensamma hållbarhetsarbete stärkas. Genom sina olika roller som röstbärare, opinionsbildare och tjänsteutförare och med en mångfald av föreningar, stiftelser, kooperativ, trossamfund, nätverk och frivilliginsatser upptäcker sektorn tidigt behov och ta ansvar för att bidra till att lösa de problem och utmaningar som finns i samhället.

Vi har genomfört träffar med fokus på att öka civilsamhällets kunskaper om Agenda 2030 och att få testa metoder för projektutveckling samt möjlighet att arbeta med en egen projektidé. 

För att samla kunskap från projektet och sprida exempel på hur civilsamhället arbetar med Agenda 2030 har vi skapat en Kunskapsbank, i den finns information om vad Agenda 2030 är, nyttiga länkar, tips på finansiering, metoder för projektutveckling mm.  Kunskapsbank Agenda 2030 | Samforma

Kunskapssammanställning från projektet (PDF):  ActionAgenda 2030 Kunskapssammanställning

Projektet är finansierat av Region Norrbotten och Region Västerbotten.

 

 

 617 total views,  1 views today