Action Agenda 2030

– med civilsamhället som motor

2022 startar vi upp projektet Action Agenda 2030, projektets syfte är att stärka och använda den idéburna sektorns potential att bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att öka kunskapen samt gå från samverkan till samhandling. I projektet ska idéburen sektors gemensamma hållbarhetsarbete stärkas.Genom sina olika roller som röstbärare, opinionsbildare och tjänsteutförare och med en mångfald av föreningar, stiftelser, kooperativ, trossamfund, nätverk och frivilliginsatser upptäcker sektorn tidigt behov och ta ansvar för att bidra till att lösa de problem och utmaningar som finns i samhället.

Vi har genomfört 3 träffar  med fokus på att öka civilsamhällets kunskaper om Agenda 2030 och att få testa metoder för projektutveckling samt möjlighet att arbeta med en egen projektidé. Under hösten kommer vi bjuda in till en träff för uppstart av ett nätverk med fokus på Agenda 2030 för civilsamhället för att uppmuntra till samverkan och samhandling. Mer information kommer.

För att samla kunskap från projektet och sprida exempel på hur civilsamhället arbetar med Agenda 2030 har vi skapat en Kunskapsbank, i den finns information om vad Agenda 2030 är, nyttiga länkar, tips på finansiering, metoder för projektutveckling mm.  Kunskapsbank Agenda 2030 | Samforma 

8 december kl13.00 -14.00håller vi en avslutande träff där projektresultat presenteras.

Länk till anmälan: Träff om Agenda 2030 – Kunskapsbanken (mdlnk.se)

 Om du har frågor mailar du projektledare Karolina Helleberg på karolina.helleberg@samforma.se

 

Projektet är finansierat av Region Norrbotten och Region Västerbotten

 

 

 276 total views,  4 views today