Alla behöver känna sig delaktiga när samhällen omformas

Alla behöver känna sig delaktiga när samhällen omformas