Den 9:e september genomfördes den andra kunskapsdialogen i SÖK Samverkan projektet digitalt. Ca 40 personer deltog i en workshop för att göra inspel till den Överenskommelse och handlingsplan som ska tas fram i projektet för stärkt samverkan mellan parterna i projektet; Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Samforma som här representerar civilsamhället i Norrbotten på regional nivå. Ett antal kunskapsföreläsningar hölls också under dagen.