Nu kan regionalt verksamma civilsamhällesorganisationer i Norrbotten förhandsansöka om anslutning till överenskommelsen om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå.

I mitten av april förväntas Norrbottens regionfullmäktige behandla den regionala överenskommelsen om samverkan. Redan nu är det möjligt för regionalt verksamma civilsamhällesorganisationer i Norrbotten att förhandsansöka om anslutning. Ansökningar behandlas av överenskommelsens ledningsgrupp i början av maj. Efter godkännandet kommer ett dokument för signering att skickas till er organisation för underskrift.

 Det är möjligt att ansluta sig till överenskommelsen löpande under året, men det finns två datum att ta hänsyn till:

  • Ansök senast 4 maj för att möjliggöra signering på kick-offen den 19 maj, tillsammans med övriga parter.
  • Ansök senast 26 juli för att möjliggöra deltagande i överenskommelsens utvecklingsgrupp som startar under hösten (läs mer nedan).

Klicka här för att komma till förhandsansökningen.

 

Nominera till utvecklingsgruppen från och med mitten av april

Fram till och med 26 juli kan anslutna organisationer nominera representanter till utvecklingsgruppen. Klicka här för att nominera!

Utvecklingsgruppen har i uppdrag att skapa bred delaktighet och bidra till genomförandet av överenskommelsen i samverkan med ledningsgruppen. Utvecklingsgruppen har en viktig funktion genom att samordna, utveckla och bereda frågor som rör överenskommelsen. Utvecklingsgruppen föreslås, som utgångspunkt, att mötas fyra tillfällen årligen. Exempel på uppgifter och frågor som kan lyftas i utvecklingsgruppen är:

  • Bereda frågor till ledningsgrupp.
  • Samordna parter och andra aktörer till relevanta möten, forum och grupper i frågor som möjliggör fördjupad samverkan inom olika områden.
  • Föra dialog om generella frågor som rör det civila samhällets förutsättningar.
  • Planera genomförandet av överenskommelsen i en aktivitetsplan.

 

Läs mer