Anslutning till överenskommelsen

 

KLICKA HÄR HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANSÖKNINGEN.

Idéburna organisationer som är regionalt verksamma i Norrbotten välkomnas att ansluta sig till denna överenskommelse. Den idéburna organisationen ska dela den grundläggande värdegrund som finns formulerad i de sju principerna för överenskommelsen. Vid undertecknande åtar sig organisationen att arbeta för samhälleliga mål utifrån demokratiska värderingar.

Den idéburna organisationen som önskar ansluta sig till överenskommelsen fyller i en anslutningsblankett som sedan godkänns av ledningsgruppen inom överenskommelsen.

Det är upp till varje enskild organisation att fatta beslut om den vill stödja och underteckna den
gemensamma överenskommelsen. De som väljer att inte ansluta sig ska behandlas på likvärdigt sätt som anslutna.

Det är möjligt att ansluta sig till överenskommelsen löpande under året.

    Läs mer: