Års- och medlemsmöten

 

Årsmötet är Samformas högsta beslutande organ. Den hålls årligen och består av de ombud som Samformas medlemsorganisationer utser.

Medlemsmöte genomförs minst en gång per år och innehåller ofta kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och aktuella föreningsfrågor.

 

Årsmöte 2022-05-05, kl. 15.00

Nominering till styrelse i Samforma 2022.

Årsmöte 2021-05-06 kl. 15.00

Kallelse till årsmöte 2021.
Nominering till styrelsen i Samforma 2021.
Dagordning årsmöte 2021.
Årsbokslut 2020.
Revisionsberättelse 2020.
Verksamhetsinriktning 2021-2022.
Verksamhetsberättelse för 2020.
Förslag till nya stadgar för Samforma.
Valberedningens förslag till Samformas stämma.

 

Medlemsmöte och seminarium 2020-11-24 kl. 15.30

Inbjudan till medlemsmöte 2020.
Till seminariet: Frågeställningar.
Till medlemsmötet: Ett axplock av aktiviteter och processer 2020 i Samforma.

 

Årsmöte 2020-04-27 kl 16.00

Årsmötet genomfördes via videolänk i Zoom som skickats till anmälda.
Årsmöteshandlingar, se nedan
Varje medlemsorganisation äger en röst vid årsmötet.

Föredragningslista årsmöte 2020
SEÖN – Verksamhetsberättelse 2019
SEÖN – Årsbokslut 2019
SEÖN – Revisionsberättelse 2019