Års- och medlemsmöten

Årsmötet är Samformas högsta beslutande organ. Den hålls årligen och består av de ombud som Samformas medlemsorganisationer utser. Medlemsmöte genomförs minst en gång per år och innehåller ofta kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och aktuella föreningsfrågor.

2023
Nominering till styrelse i Samforma 2023.

Här kommer kallelse till Samformas årsmöte, Digitalt 4 maj 15:00.
Program samt årsmöteshandlingar sänds ut senast 4 veckor innan mötet. Om medlem vill väcka ett ärende som ska behandlas vid årsmötet skall detta inkomma senast 6 veckor innan årsmötet, det vill säga senast 23 mars.

Du kan redan nu anmäla dig via denna länk!

2022
Nominering till styrelse i Samforma 2022.
Årsmöte 2022
Dagordning
Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse 2021_Samforma
Förslag till Budget

2021
Nominering till styrelsen i Samforma 2021.
Dagordning årsmöte 2021.
Årsbokslut 2020.
Revisionsberättelse 2020.
Verksamhetsinriktning 2021-2022.
Verksamhetsberättelse för 2020.
Förslag till nya stadgar för Samforma.
Valberedningens förslag till Samformas stämma.

2020
Till medlemsmötet: Ett axplock av aktiviteter och processer 2020 i Samforma.
Föredragningslista årsmöte 2020
SEÖN – Verksamhetsberättelse 2019
SEÖN – Årsbokslut 2019
SEÖN – Revisionsberättelse 2019