Förra veckan genomfördes Samformas årsmöte som bland annat innehöll årsmötesförhandlingar, en spännande föreläsning av Patrik Schröder, ordförande för Forum, samt viktiga gruppsamtal om Samformas uppdrag och insatser.

På årsmötet som genomfördes den 6 maj samlades representanter från Samformas medlemsorganisationer, totalt deltog 27 personer under det digitala mötet. Under gruppsamtalen lyftes bland annat behovet av mer samverkan mellan olika organisationer i sektorn. Medlemmarna uttryckte också att Samforma är en viktig resurs för att samla de idéburna organisationerna och skapa förutsättningar för sektorn att verka i Norrbotten och Västerbotten. Deltagare lyfte också civilsamhällets organisationers betydelse i demokrati- och rättighetsarbetet.

Detta var också ett perspektiv som gästföreläsaren Patrik Schröder, ordförande för Forum, lyfte i sin presentation. Han talade bland annat om det krympande utrymmet för civilsamhället och att sektorn är central för att både bevara och bevaka de demokratiska rättigheterna.

Patrik berättade också om civilsamhällets gemensamma utvecklingsarbete Nysta. Nysta ska ta fram konkreta politiska förslag som visar hur Sverige genom en nystart kan bli bättre som samhälle efter corona, och hur civilsamhället kan bidra till det. I Nystas arbetsgrupp ”Det demokratiska utrymmet” ingår även Samforma för att bidra i det viktiga demokratiutvecklingsarbetet.

Under mötet avtackades avgående styrelseledamöter; Maria Stenberg från Hyresgästföreningen, Yvonne Stålnacke från Luleå stift och Ida Nordlund från Kalix folkhögskola. Tre nya ledamöter hälsades välkommen: Anna Björk från Riksteatern, Lena Lindström från Luleå stift och Luca Anic från Studiefrämjandet. Se Samformas fullständiga styrelse här.