Samforma växer

Samforma växer

Samforma består idag av 43 medlemsföreningar med otrolig mångfald av kompetenser som tillsammans verkar brett för att skapa det hållbara samhället! Nu när höstens verksamhet drar igång vill vi särskilt välkomna Birgitta Strömgren. Birgitta är ordförande i vår nya...
Intervju om Projektet Action Agenda 2030

Intervju om Projektet Action Agenda 2030

Under 2022 har Samforma drivit ett projektet Action Agenda 2030, det är ett projekt som syftar till att öka kunskaperna om Agenda 2030. Idag får vår projektledare Karolina Helleberg ordet för att berätta om projektet och projektresultaten. Hej Karolina! Kan du berätta...
Avslutande Träff med projektet Agenda 2030

Avslutande Träff med projektet Agenda 2030

Varmt välkommen på sista träffen i projektet Action Agenda 2030- med civilsamhället som motor. 8 december kl.13.00-14.00 vi möts via zoom. Denna träff presenterar vi vad vi har gjort i projektet, resultat och den kunskapssammanställning vi skapat i form av...
Samvandling Norr går in i ny fas

Samvandling Norr går in i ny fas

Samvandling Norr går in i ny fas Samforma och Rädda Barnens gemensamma förstudie Samvandling Norr har nu gått in i en ny fas där arbetet delvis inriktas på två pilotkommuner, Boden och Skellefteå. Projektledare Jenny Lindberg berättar varför dessa två valts ut av...