Idéburen sektor för demokrati

Idéburen sektor för demokrati

Välkommen till en processutbildning med start i februari och avslut i juni 2024. Utbildningen vänder sig till anställda och förtroendevalda inom civilsamhällets organisationer och omfattar fem utbildningstillfällen, varav tre digitala samt mellanliggande uppgifter. De...
Hur kommer Norrbottens län att se ut år 2040?

Hur kommer Norrbottens län att se ut år 2040?

Luleå tekniska universitet har tagit fram en rapport med frågeställningen om hur Norrbottens län kommer att se ut år 2040 i ljuset av den gröna industriomställning som innebär omfattande investeringar i teknikutveckling och nya industriprojekt. Denna utveckling drivs...