Bli medlem

Som medlem i Samforma blir ni en viktig del av att stödja utvecklingen av idéburen sektor i Norr- och Västerbotten. Medlemskapet ger tillgång till ett nätverk bestående av en bred palett främst regionala organisationer som möjliggör samarbete och kunskapsutveckling. Ni får också inflytande och möjlighet att påverka Samformas viktiga arbete med att stärka förutsättningarna för vår sektor. Fler medlemsorganisationer gör vår intresseorganisation starkare.

Medlemskap kan erhållas av organisationer som tillhör den idéburna sektorn och verkar inom Norrbotten och/eller Västerbotten.

Ansök om medlemskap genom att skicka e-post till: kontakt@samforma.se. Ange: organisation, hemsida och kontaktperson.

Styrelsen behandlar er ansökan på nästa styrelsemöte och återkommer med beslut. Årlig medlemsavgift är 500 kr.

Niclas Bromark

En av våra medlemmar

"Vi är övertygade om att vår idéburna sektor har en avgörande roll för samhällets utveckling idag och imorgon. Vi är också övertygade om att en samlad och enad sektor kommer att vara starkare och mer robust. Det finns därför all anledning att samla vår sektor, att samla och sprida den kunskap som finns, men också att bidra till att ny kunskap byggs upp. Det vill vi som en av sektorns största rörelser vara en del av. "

Niclas Bromark, länsidrottschef
RF-SISU Västerbotten

Kristina Grubbström

En av våra medlemmar

"Riksteatern Norrbottens betydelse som folkrörelse är viktig för länets civilsamhälle. Vi bidrar till samhällsbygget i en tid när offentliga insatser sviktar. Vårt arbete beskrivs bäst genom perspektiven: Scenkonst, Engagemang och Kunskapande. Vårt fokus är att ständigt utvecklas inom nämnda områden genom samverkan och bidra till en levande och kraftfull idéburen sektor"

Kristina Grubbström, ordförande
Riksteatern Norrbotten

Lars Bergström

En av våra medlemmar

”Hela Sverige ska leva Norrbotten ska vara landsbygdens röst i Regionala och kommunala utvecklingsfrågor och bidra till att skapa starka utvecklingsorienterade lokalsamhällen med fokus på flernivåsamverkan. Medlemskapet i Samforma betyder ökad samverkan på flera nivåer vilket vi behöver för att synas i bruset.”

Lars Bergström, ordförande
Hela Sverige ska leva Norrbotten

Bertil Forsberg

En av våra medlemmar

"Västerbottens läns Nykterhetsförbund, VLN, är en länsorganisation för ideella föreningar som huvudsakligen arbetar mot alkohol och andra droger. Vår uppgift är att utbilda om konsekvenser och förebyggande, skapa opinion samt stimulera samverkan mellan våra medlemsorganisationer och andra aktörer med samma intresse av att skapa tryggt och hälsofrämjande samhälle."

Bertil Forsberg, ordförande
Västerbottens läns Nykterhetsförbund

previous arrow
next arrow