Samvandling Norr går in i ny fas

Samvandling Norr går in i ny fas

Samvandling Norr går in i ny fas Samforma och Rädda Barnens gemensamma förstudie Samvandling Norr har nu gått in i en ny fas där arbetet delvis inriktas på två pilotkommuner, Boden och Skellefteå. Projektledare Jenny Lindberg berättar varför dessa två valts ut av...