Samvandling Norr går in i ny fas

Samvandling Norr går in i ny fas

Samvandling Norr går in i ny fas Samforma och Rädda Barnens gemensamma förstudie Samvandling Norr har nu gått in i en ny fas där arbetet delvis inriktas på två pilotkommuner, Boden och Skellefteå. Projektledare Jenny Lindberg berättar varför dessa två valts ut av...
Civilsamhället och det demokratiska utrymmet

Civilsamhället och det demokratiska utrymmet

Tips på två intressanta Nysta-seminarier om civilsamhället och det demokratiska utrymmet, som dessutom har Samforma-koppling. Samforma har under året ingått i Nystateamet ”Det demokratiska utrymmet” och varit delaktiga i framtagandet av delrapporten som innehåller...