Samforma växer

Samforma växer

Samforma består idag av 43 medlemsföreningar med otrolig mångfald av kompetenser som tillsammans verkar brett för att skapa det hållbara samhället! Nu när höstens verksamhet drar igång vill vi särskilt välkomna Birgitta Strömgren. Birgitta är ordförande i vår nya...
Intervju om Projektet Action Agenda 2030

Intervju om Projektet Action Agenda 2030

Under 2022 har Samforma drivit ett projektet Action Agenda 2030, det är ett projekt som syftar till att öka kunskaperna om Agenda 2030. Idag får vår projektledare Karolina Helleberg ordet för att berätta om projektet och projektresultaten. Hej Karolina! Kan du berätta...
Finansiera föreningens projektidé

Finansiera föreningens projektidé

Samforma anordnar under hösten 2022 en digital informationsserie dit vi bjuder in olika finansiärer som berättar om vilka möjligheter föreningar har att söka stöd och vid träffarna finns även möjlighet att ställa frågor. *För att du ska få en länk till de specifika...