Företrädare för fem paraplyorganisationer står bakom civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Famna, Giva Sverige, Forum, Idea och Arbetsgivarföreningen KFO skriver på DN Debatt att ”Coronakrisen har visat på en rad brister som vi behöver tackla gemensamt – idag startar vi därför arbetet med att utveckla ett nytt samhällskontrakt.”

Arbetet i Nysta kommer enligt debattartikeln fokusera på sex utvecklingsområden och målet är att presentera färdiga förslag till ett nytt samhällskontrakt i samband med Järvaveckan 2021. De utvecklingsområden som listas är:

  1. Det demokratiska utrymmet.
  2. Arbetsmarknad och kompetensutveckling.
  3. Forskning & utveckling samt innovation.
  4. Digitalisering och AI.
  5. Civilsamhällets övergripande förutsättningar.
  6. Välfärd i förändring.

Läs hela debattartikeln här.