Välkommen till seminarium med Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU Sveriges ungdomsorganisationer; Ylva Löwenborg, ordförande Samforma; Linda Frohm, regionråd; och Lotta Finstorp, landshövding.

Norrbottens regionala överenskommelse ska skapa goda förutsättningar för en långsiktig samverkan och bidra till att stärka demokratin och öka delaktigheten i samhället. Under det här seminariet presenteras Nystas rapport ”Vidga det demokratiska utrymmet – civilsamhällets förslag till åtgärder för en starkare demokrati” och företrädare för parterna i överenskommelsen diskuterar hur vi tillsammans vidgar det demokratiska utrymmet i Norrbotten.

Seminariet är en del av Norrbottens digitala demokratistuga och arrangeras av Länsstyrelsen Norrbotten i samarbete med Samforma och Region Norrbotten.

Läs mer och anmäl dig här.