Nystas första delrapport är lanserad, om digitaliseringens påverkan på samhället samt tankar om vad detta innebär för civilsamhället.

I delrapporten tittar Nystas arbetsgrupp ”Digitalisering och AI” på hur samhället kan hantera möjligheterna i samband med samhällets digitalisering, men framför hur det civila samhället kan bli en ledande aktör i denna förändring.

Klicka här för att komma till delrapporten.