Hur löser vi utmaningarna i glest befolkade regioner?

Svenska ESF rådet (Europeiska socialfonden) i Övre Norrland bjuder in civilsamhället till digital dialog 23 mars, 15.00-16.30, för att samtala om utmaningarna i den glesa geografin och hur vi kan bidra till lösningar för att stärka kapaciteten på arbetsmarknaden i Norra Sverige.

• Vilka utmaningar ser ni i den glesa geografin?
• Hur kan idéburen sektor bidra med lösningar på utmaningarna med hjälp av
socialfondsmedel?

EU har tillfört medel för att i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län minska konsekvenserna, primärt på arbetsmarknaden, av glest befolkade regioner. Denna inriktning kallar vi för Programområde D.
I de nordliga regionerna beror de utpekade utmaningarna på stora avstånd, få möjligheter till kollektivt resande, en låg befolkningstäthet, en åldrande befolkning samt en konjunkturkänslig och naturresursbaserad ekonomi. Detta i kombination med små och isolerade lokala eller regionala arbetsmarknader samt små organisationer och kommuner med förhållandevis låg genomförandekapacitet med lite utrymme för insatser utöver den dagliga verksamheten. En övergripande strukturell utmaning är den begränsade kapaciteten hos många aktörer att arbeta med utvecklingsarbete. Möjliga insatser i programområdet kan vara analys av kompetensbehov, öka tillgång och övergångar på arbetsmarknaden, samverkan för att förstärka och utveckla utbildnings och arbetsmarknadskapaciteten.

Varmt välkomna hälsar Svenska ESF rådet med förhoppning om nya socialfondsprojekt som fångar perspektivet från idéburen sektor.

Datum: 23 mars 2022
Tid: 15.00-16.30
Plats: Digitalt (länk skickas senare)
Anmälan görs till ovrenorrland@esf.se senast 21 mars 2022

Vid frågor kontakta:
Mats Lejon 0920-384 85, Mats.lejon@esf.se
Linda Stenström 0920-384 88, Linda.stenstrom@esf.se
Vill du veta mer om Socialfondsprogrammet 2021 2027