Samforma anordnar under hösten 2022 en digital informationsserie dit vi bjuder in olika finansiärer som berättar om vilka möjligheter föreningar har att söka stöd och vid träffarna finns även möjlighet att ställa frågor.

*För att du ska få en länk till de specifika träffarna är det viktigt att du anmäler dig till varje tillfälle som du är intresserad av att delta vid.

  De träffar du kan boka in är:

  • Interreg Aurora  8 september kl. 15:00-16:30 Anmälan
  • Mikrofonden 13 september kl. 15:00-16:00 Anmälan 
  • Youth 2030 22 september 15.00-16.30 Anmälan
  • Socialfonden Övre Norrland 28 september 15.00-16.30 Anmälan
  • Region Västerbotten 11 oktober kl. 15:00-16:30 Anmälan
  • Regionala Utvecklingsfonden Övre Norrland 12 oktober 15.00-16.30 Anmälan
  • Allmänna  Arvsfonden 24 oktober kl. 15:00-16:30 Anmälan
  • Länsstyrelsen Norrbotten 27 oktober kl. 15.00 -16.30 Anmälan
  • Leader Norr-och Västerbotten 17 november kl. 15:00-16:30 Anmälan