Förboka digital version av rapporten Social innovation in norr

Under november lanserar Samforma medlemsrapporten Social innovation i norr – Kunskaper och erfarenheter från idéburna organisationer i Norrbotten och Västerbotten. Den har skrivits i samarbete mellan Niklas Lindmark, verksamhetsutvecklare vid Samforma och Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet.

Förhoppningen är att rapporten både ska inspirera och ge kunskapspåfyllnad, samt utgöra ett stöd till de många aktörer som på olika sätt arbetar och verkar i och för sektorn.

Välkommen att förboka en digital version av rapporten!

 

Läs mer om hur vi sparar personuppgifter.