Engagemanget är fortsatt mycket högt och stabilt i Sverige, det visar den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke högskola som nyligen har publicerats. Mer än hälften av alla svenskar gör frivilliga eller ideella insatser och den genomsnittliga tid som vi lägger ner på ideella insatser per månad mäts på en historisk högstanivå. Studien genomförs vart femte år sedan 1992. Läs mer och ta del av den högintressanta rapporten här.

Här finns även ett poddavsnitt från Ideell Arena med ett samtal tillsammans med en av forskarna bakom rapporten.