Samformas verksamhetsutvecklare, Åse Classon, deltog vid morgonens ledningsgruppsmöte med Forum för folkhälsa i Västerbotten.
Vi var inbjudna för att berätta om hur Civilsamhället kan bidra i Folkhälsoarbetet. Åse tog upp den stora breda kompetens och mångfald som finns inom Civilsamhället samt vikten av att vi även får delta som en strategisk samverkanspart för att skapa det långsiktigt hållbara samhället. Oftast ses Civilsamhället enbart som en viktig ”görande” part men vi vill även som sektor delta i de strategiska samtalen. Civilsamhället utgör även en viktig demokratisk kommunikations kanal.
Ledningsgruppen uppskattade vårt deltagande och de perspektiv vi tillförde vid mötet.
Samforma framförde även ett tack för att vi inbjudits att delta i den arbetsgrupp som leds av forumet. I arbetsgruppen planerar vi bl.a. för en konferens i Lycksele 6 maj som kommer att ha temat ”psykisk hälsa”.