Frågeställningar inför Idéburen sektor och det demokratiska utrymmet 24 november

 

Nedan följer tre frågeställningar som kommer att behandlas under seminariedelens gruppsamtal den 24 november.

 

1. Hur kan civilsamhället försvara och vidga det demokratiska utrymmet?

2. Hur kan politiken och det offentliga utvecklas för att bättra tillvarata civilsamhällets kraft och säkerställa ett vidgat demokratiskt utrymme?

3. Hur kan vi skapa allianser inom civilsamhället, och mellan sektorer, för att värna en demokratisk framtid?