Vi välkomnar Föreningen Urkraft, med sitt helägda dotterbolag Urkraft ASF, som ny medlemsorganisation i Samforma. Föreningens Therese Lundgren ger svar på två inledande frågor.

Vilka är Urkraft?

”Urkraft är ett arbetsintegrerande socialt företag som finns och verkar i Skellefteå. Vi har funnits sedan 1988 med det övergripande målet är att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Detta sker genom korta beslutsvägar, lokal förankring och goda kontakter med andra samhällsaktörer. Allt med utgångspunkt i vår tilltro till människans vilja och egen (ur)kraft! Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra och utveckla våra metoder för att kunna bidra med mer social nytta i samhället”, säger Urkrafts Therese Lundgren.

Varför har ni ansökt om medlemskap i Samforma?

”Anledningen till att Urkraft ansökte om medlemskap i Samforma är för att det känns fantastiskt att finnas med i ett större sammanhang tillsammans med andra organisationer som vill verka för samma värden som vi står för. Vi som en liten organisation i civilsamhället har ofta svårt att göra vår röst hörd och att hitta vägar att påverka och när vi hittade Samforma kände vi att vi hittar den rösten. Vi kan bidra med att vi funnits och verkat i över 30 som ett stabilt ASF och att vi genom detta har en stor erfarenhet vi kan dela med oss av i dessa frågor”, fortsätter Therese.

Välkommen!

 

Läs mer