Vår Historia

Samformas historia startade precis som alla andra civilsamhällesorganisationer med ett behov och en ide.

Vi var några representanter från olika organisationer i sektorn som såg ett tydligt behov av att samla sektorn och öka kunskapen om oss själva men också att öka kunskapen om det vi som sektor kan bidra med i samhällsutvecklingen. Vi ville också genom att samla oss förbättra förutsättningarna för hela sektorn. Inte för vår egen skull utan för att vi vet att det vi kan bidra med är viktiga byggstenar för ett demokratiskt, inkluderande, hållbart och innovativt samhälle.

De idéburna organisationerna har en lång och stark historisk tradition i Norrbotten och Västerbotten. Vi har många och livaktiga föreningar, församlingar, stiftelser, kooperativ, sociala företag som är skickliga på att driva sina frågor, fungera som demokratiskola, ge röst till människor och bidra med samhällsservice. Det som saknades var en samlande röst för hela sektorn på det regionala planet. Den platsen ville vi att Samforma skulle ta.

Det var runt år 2010 som de första trevande samtalen och mötena togs. Till en början var vi ett löst sammansatt nätverk men ganska snart startade processen att starta förening. Vi tog fram stadgeförslag och verksamhetsidé och bildade 2012 SEÖN, Social Ekonomi Övre Norrland. De första åren var vi enbart en arbetande styrelse och det är många människor som genom åren lagt ned många ideella timmar för att vi ska vara där vi är idag. Tack till alla er som på olika sätt varit med på resan.

Idag har vi bytt namn till Samforma för att tydligare spegla både vad vi är och vad vi vill göra. Nämligen en intresseorganisation som samlar idéburen sektor, som skapar samarbete mellan sektorer och genom detta bidra till att forma samhället. Vi har gått från att vara en arbetande styrelse till att ha ett par medarbetare. Vi har gått från att ingen visste vilka vi var till att vara efterfrågade i regionala strategiska sammanhang. Vi har gått från att ha nio medlemsorganisationer när vi startade till att idag samla en stor del av organisationerna i Norr- och Västerbotten.

De samhällsutmaningar som finns idag och de som kommer i framtiden, genomförandet av Agenda 2030, upprätthållandet av ett samhälle med god demokrati och välfärd kommer att kräva mycket av oss alla. En förutsättning för detta är ett levande och kraftfullt civilsamhälle. Här vill Samforma fortsätta med vårt grunduppdrag att främja sektorn, detta genom att driva påverkansarbete, öka kunskapen och skapa goda förutsättningar för samarbete och samspel.

/Ylva Löwenborg, nuvarande ordförande och en av initiativtagarna till Samforma

Loading