Huvuduppdrag

Samformas huvuduppdrag är att främja den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten genom att huvudsakligen arbeta med påverkansarbete, kunskapsspridning och omvärldsbevakning. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden förening och samlar i huvudsak regionala idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten.

 

Påverkansarbete

Vi genomför påverkansarbete till fördel för den idéburna sektorn och riktar oss främst till regionala politiska beslutsfattare samt makthavare inom myndigheter. Exempelvis deltar vi i processer kring framtagning av strategidokument, för kontinuerlig dialog med beslutsfattare, ingår i strategiska samarbeten samt skriver remissyttranden och debattartiklar.

Kunskapsspridning

Vi genomför kunskapsspridning om den idéburna sektorn i samhället. Kunskapsspridningen syftar till att öka kunskapen om civilsamhället både externt, exempelvis hos regionala offentliga aktörer, samt internt. Exempelvis tar vi fram kartläggningar samt genomför dialogmöten och presentationer.

Omvärldsbevakning

Vi genomför omvärldsbevakning i relation till den idéburna sektorn med målet att identifiera och analysera betydelsefulla trender och aktuella frågor. Syftet med omvärldsspaningen är att stärka Samformas verksamhet och hela sektorns förutsättningar att utvecklas.

 

 

 

Läs mer