Välkommen till en processutbildning med start i februari och avslut i juni 2024.
Utbildningen vänder sig till anställda och förtroendevalda inom civilsamhällets organisationer och omfattar fem utbildningstillfällen, varav tre digitala samt mellanliggande uppgifter. De mellanliggande uppgifterna genomförs enskilt eller i grupp.
Utbildningen genomförs av Medlefors folkhögskola i samverkan med Samforma. Syftet är att stärka civilsamhällets idéer och värdegrund, i en tid när samhällets utveckling och omvärldens krav gör det svårt att leva upp till ideal och ideologi.

Här finns ett infoblad med mer information.
Klicka här för att komma till anmälan. Sista ansökningsdag är 10 januari 2024.