Välkommen till Samformas årsmöte den 6 maj kl. 15.00 – 17.00. Samforma är idéburen sektors intresseorganisation i Norrbotten och Västerbotten med målet att skapa goda förutsättningar för sektorn att verka och samverka genom påverkansarbete, kunskapsspridning, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning.

  • Årsmötets handlingar publiceras på www.samforma.se/ars-och-medlemsmoten.
  • Ärenden som ska behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötesdag.
  • Valberedningen har tagit fram ett formulär för nomineringar till styrelsen. Klicka här för att komma till formuläret

PLATS: Digitalt via Zoom , länk skickas ut via e-post dagen innan mötet.
TID: 6 maj, kl. 15.00 – 17.00.
ANMÄLAN: Senast 29 april, via denna länk.

För frågor, kontakta Niklas Lindmark på niklas.lindmark@samforma.se eller 070-311 67 70.

Här finns kallelsen som nedladdar PDF.

Välkomna!