Region Norrbotten bjuder in Samformas medlemsorganisationer med verksamhet i Norrbotten till ett digitalt dialogmöte. Dialogmötet, som kommer att ges vid två tillfällen, handlar om regionalt evenemangssamarbete.

Fler och större evenemang i Norrbotten kan öka känslan av stolthet, bidra till tillväxt och öka länets attraktivitet. Under 2023 genomför därför Region Norrbotten en förstudie för att få svar på hur en regional evenemangstrategi skulle kunna se ut och förverkligas. På dialogtillfällena för civilsamhället presenteras idén om en evenemangsstrategi och vad den skulle kunna innebära för olika organisationer i Norrbotten. Men viktigast är att vi vill samla in synpunkter, förväntningar och idéer från er.

Så – kolla in datumen nedan för att se vilken dag som passar just er att delta på. Mer info kommer längre fram.
Jenny Hakeberg, processledare på uppdrag av Region Norrbotten, leder dialogmötet.

Varmt välkommen på något av dessa datum:

  • Tillfälle 1: Måndag 30 oktober kl. 17.30-19.00
  • Tillfälle 2: Tisdag den 7 november kl. 13.00-14.30

Målgrupp: Företrädare från civilsamhället med verksamhet i Norrbotten och intresse för regionala evenemangsfrågor.

Anmälan via mejl till jenny.hakeberg@lyssnen.se, eller tel 0703758645. Efter anmälan får du en länk till mötet.

Hör gärna av dig till Jenny om det finns andra frågor eller synpunkter kring ovanstående.