Välkommen till en digital civilsamhällesträff om Norrbottens regionala överenskommelse och den nya mötesplatsen Regionalt strategiskt samverkansforum.

2021 tecknades en Överenskommelse mellan Civilsamhället, Regionen och Länsstyrelsen i Norrbotten. Vi bjuder nu in till en träff för att samtala om vad som har hänt sedan dess, vägar framåt samt berättar om det regionala samverkansforum som parterna har beslutat ska ske en gång per år.

När: 29 januari kl. 15.00 – 17.00
Var: Digitalt

Agenda

  1. Lägesrapport Överenskommelsen.
  2. Reviderad Handlingsplan
  3. Regionalt strategiskt forum 6 februari, tillsammans med politik och tjänstepersoner från Regionen och Länsstyrelsen.
    a) Frågor att lyfta vid forumet.
    b) Val av representanter till forumet

Anmälan görs via mail till ase.classon@samforma.se.