Samforma bjuder in till seminariet Idéburen sektor och samhällsomvandlingen i norr. Hur kan idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten bli en aktiv part tillsammans med övriga sektorer när det gäller att skapa hållbara lösningar på aktuella samhällsutmaningar? Vi berättar om initiativet Samvandling Norr och gästas av: 

  • Eva Nordström, regeringens samordnare för hållbart samhällsbyggande i Norrbotten- och Västerbottens län, om betydelsen av att bygga samhällen tillsammans.
  • Anders Bro, utvecklingsledare för social ekonomi i Region Örebro, om att stärka förutsättningarna för sociala innovationer.

Programmet uppdateras löpande, mer information publiceras på samforma.se januari.
Kl. 16.30 – 17.00 avslutar vi seminariet med medlemsmöte för Samformas medlemsorganisationer.

Plats: Genomförs digitalt via Zoom, det är möjligt att delta vid sin egen dator eller tillsammans med andra i Umeå, Skellefteå eller Luleå.
Tid: 13 februari, kl. 15.00 – 17.00.
Målgrupp: Seminariet riktar sig i första hand till förtroendevalda och tjänstepersoner från civilsamhället men välkomnar även bredare deltagande från exempelvis offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.