Hur går vi från visionen att alla barn ska ha en meningsfull fritid till en konkret mission och samarbete? Meningsfull fritid är en viktig del för ett attraktivt och välmående samhälle, men också för att barn och unga ska ha goda livsvillkor och möjligheter!

Samforma och Rädda Barnen bjuder in till Visionsverkstad med fokus på en meningsfull fritid och delaktighet för barn och unga i samhällsomvandlingen. Tillsammans med er vill vi forma denna satsning som görs inom ramen för ett större arbete som vi kallar Samvandling Norr.

När: Torsdag 25 januari, kl. 13.00 – 16.30
Var: Luleå, Kulturens Hus

Klicka här för att läsa mer.