Vill din förening engagera unga?
Välkommen att delta på Samformas digitala informationsträff torsdag 22 september 15:00-16:30 där Nathalie Eriksson
Elimä, engagemangsutvecklare hos Youth 2030 berättar på vilket sätt de kan stötta föreningar som vill jobba med unga samt om de bidrag de delar ut via demokratifonden till ungdomsdrivna projekt som stärker ungas inflytande och delaktighet.

Anmälan via denna länk!