Forskningsrapporten Innovativ inkludering i ideella sektors arbetsliv har lanserats, den ingår i ett forskningsprojekt som syftar till att öka kunskapen om ideella och idéburna organisationers insatser för ett inkluderande arbetsliv i Sverige, i termer av social innovation. Det handlar om nytänkande verksamheter och metoder för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. I projektet har en kartläggning genomförts av innovativa insatser för arbetslivsinkludering i Sveriges ideella och idéburna organisationer. Totalt har 75 exempel identifierats.

Här hittar du rapporten Forskningsrapport civilsamhällets arbetslivsinkludering (1)