Under 2022 har Samforma drivit ett projektet Action Agenda 2030, det är ett projekt som syftar till att öka kunskaperna om Agenda 2030. Idag får vår projektledare Karolina Helleberg ordet för att berätta om projektet och projektresultaten.

Hej Karolina! Kan du berätta lite om projektet?
– Projektet kallar vi övergripande för Action Agenda 2030, i Västerbotten heter det egentligen Agenda 2030 – med civilsamhället som motor och i Norrbotten heter det Civilsamhället, samverkan och hållbar utveckling och ingår i ett större projekt. Vi arbetar koordinerat med Norrbotten och Västerbotten samlat kring Agenda 2030 då det finns stora fördelar med att sprida samma information. Vi har arrangerat träffar för kunskapsspridning, inspiration och om att finansiera projekt samt spridit kunskap brett via nyhetsbrev och sociala medier. Dessutom har vi skapat en Kunskapsbank och kunskapssammanställning där finns den kunskap vi samlat på oss genom projektet. Projektet är finansierat av Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Kan du berätta mer om Kunskapsbanken?
Kunskapsbanken är som andra banker, men istället för att fyllas med värde i form av pengar fyller vi den med värde i form av kunskaps. Där kan man enkelt hämta kunskap och bidra genom att skicka information till oss om projekt eller verksamheters koppling till Agenda 2030. Vi har sammanställt detta med målet att underlätta för organisationer inom civilsamhället att arbeta med Agenda 2030. Vi vill ta tillvara på den kunskap som utvecklas inom vår organisation och inom de projekt vi driver samt sprida goda exempel från civilsamhället.

Hur är kunskapsbanken planerad?
– Tanken är att man börjar planera sitt projekt, man kan då direkt leta under planera, där finns metoder för projektutveckling, metoderna kan även användas för verksamhetsutveckling. Man kan läsa på om vilka finansiärer som riktar in sig på finansiering för civilsamhället och sedan ta del av lättläst information om Agenda 2030 och de 17 målen. Vi ger även tips på andra sidor att läsa mer på, exempelvis har SCB en fin sammanställning av hur det går med Agenda 2030 i form av statistik.

Vilka råd vill du ge till den förening som vill komma igång med sitt arbete med Agenda 2030?
– Att arbeta på strategisk nivå med Agenda 2030 innebär policys och ledsagande beslut, men också att planera verksamheten så att det möjliggör hållbara val. Att ge utrymme både i budget och tid för kunskapsinhämtning hos medarbetare. Detta är ett långsiktigt arbete som ofta kan möta visst motstånd, att skapa nya vanor tar tid och man pratar om att människor har en omställningstid på ca 60 dagar. På operativ nivå är det grundläggande kunskap, mandat och utrymme för att göra förändringar. Tid för att läsa in, kontinuerlig kompetensutveckling och positiv feedback när förändring genomförts. Tydlig kommunikation kring förväntningar och gradvis utveckling. Transparens internt och externt är viktigt, lova inte för mycket! I dagsläget finns det risker med att kommunicera ut att man ställer om och ge stora löften om hur hållbara man är, istället är det bra att arbeta med öppenhet, dela med sig av steg på vägen, nya lärdomar och lyfta inspirerande exempel.