Vår ordförande Ylva Löwenborg har tillsammans med bland andra Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) och DI:s chefredaktör Peter Fellman deltagit i Jokkmokk Arctic Talks 2022. Temat var de gigantiska investeringar som är på gång i norr och hur vi konkret ska bygga hållbara samhällen i en tid av extraordinär expansion och snabba förändringar.

Ylva lyfte särskilt att sektorsöverskridande samverkan behövs för att vi ska kunna bygga ett hållbart Norr- och Västerbotten. Att människor görs delaktiga i den samhällsomvandling som sker är av stor vikt. Ylva talade även om att idéburna organisationer bidrar till att skapa demokrati och samhällstillit, faktorer som är centrala både för att hantera inställningen och hållbarheten.
Ylva efterlyste fler forum och initiativ där civilsamhället är inbjudet att tillsammans med näringslivet, akademin och offentlig sektor mötts i strategiska samtal, delar perspektiv och samskapar!

Ta del av hela samtalet via länken