Välkommen  till Samformas årsmöte som genomförs digitalt den 4 maj kl. 15:00.

Program samt årsmöteshandlingar sänds ut senast 4 veckor innan mötet. Om medlem vill väcka ett ärende som ska behandlas vid årsmötet skall detta inkomma senast 6 veckor innan årsmötet, det vill säga senast 23 mars.

Varje medlemsorganisation kan anmäla ett ombud till årsmötet men välkomnas anmäla fler som övriga deltagare.

Anmäl dig via följande länk!