Rapporten: Civilsamhället i samhällsomvandlingen

Klicka här för att läsa rapporten: Civilsamhället i samhällsomvandlingen.

I rapporten presenteras civilsamhällesorganisationers syn på sin roll i den pågående samhällsomvandlingen i norra Sverige. Det görs mot bakgrund av att det i Norrbotten och Västerbotten pågår en omvälvande samhällsomvandling utifrån satsningarna på “grön industri”, med bland annat Northvolt i Skellefteå, H2 Green Steel i Boden, samt Hybrit i Luleå och Gällivare.

Föreliggande rapport har skrivits i samarbete mellan Samforma (Niklas Lindmark) och forskare vid Luleå tekniska universitet (Malin Lindberg och Eugenia Segerstedt). Rapporten baseras på en webbenkät bland Samformas medlemsorganisationer, tidigare forskning, samt webbmaterial.

Rapporten är delfinansierad genom projektmedel från Region Norrbotten och Region Västerbotten.