En god folkhälsa är en grundpelare i ett samhälle som utvecklas. Därför har Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten bildat Forum för folkhälsa i Västerbotten, som blir ett nav i länets folkhälsoarbete. Samforma ingår i en arbetsgrupp som bildats inom Forumet för folkhälsa.
– Ett framgångsrikt folkhälsoarbete måste tillvarata kraft och initiativ från civilsamhället och arbetslivets aktörer. Många goda insatser görs och det finns en lång historia av folkhälsoarbete att bygga vidare på. Avsiktsförklaringen och Forum för folkhälsa i Västerbotten skapar nya förutsättningar att ta tillvara alla viktiga folkhälsoinsatser som pågår och utvecklas i länet, säger Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg, Region Västerbotten.
Ta del av det utsända pressmeddelandet angående folkhälsosatsningen här.