Ledningsgrupp

För att säkerställa överenskommelsens implementering och genomförande finns en utsedd ledningsgrupp med övergripande ansvar att leda och utvärdera arbetet.

Ledningsgruppen ansvarar för att hålla samman och driva arbetet inom ramen för överenskommelsen samt implementera frågor på ledningsnivå inom den egna organisationen. Ledningsgruppen består av ett antal representanter från Samformas styrelse och tjänstepersoner i ledningsbefattning från Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten.

Sammansättningen ska vara jämnt fördelad mellan civilsamhällets representanter och de offentliga parterna. Politisk förankring sker via rapportering från ledningsgruppen till lämpligt politiskt forum.

Läs mer om stödstrukturens övriga delar: