Hyresgästföreningen vill bilda opinion för bostadsfrågor och vara en röst för människor som bor i hyresrätt så att de bor bra och får sina rättigheter skyddade. Maria Stenberg är regionchef för Hyresgästföreningen i Norrland och arbetar för att skapa trygga hem för alla.

I många delar av landet råder stor bostadsbrist. Det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden som ung och nybyggda hyresrätter har ofta höga hyror som utesluter människor av ekonomiska skäl. Hyresgästföreningen vill att det byggs hyresrätter till rimliga kostnader där människor har råd att bo och leva.

”Vi vill se en bostadspolitik som ger alla människor rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. För att lyckas med det måste det fram politiska beslut. Vår organisation pratar med alla politiska partier om varför frågan om bostäder är viktig, för bostadspolitiken kommer ingen undan, även om partierna många gånger försöker”, säger Maria Stenberg som är regionchef för Hyresgästföreningen Norrland.

En stor del av Sveriges befolkning, ungefär en tredjedel, hyr sin bostad. Vanligast är hyresbostaden bland 20–30 åringar. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 520 000 medlemmar.

”Rätten till en bostad är en välfärdsfråga, men det glöms ofta bort i politiken. Vi tycker att vi har en ganska bred och stor medlemsbas för att kunna ta plats och vara relevanta i de politiska samtalen. Vi står på våra medlemmars sida så att de kan göra sin röst hörd genom oss”, säger Maria Stenberg.

Hyresgästföreningen försöker bryta in i samhällsdebatten och säga att bostaden är ett hem där man ska bo och ha en vardag. Att bostaden inte primärt är en handelsvara eller en investering som ska trygga pensionen. En konkret fråga som föreningen bildat opinion emot är den om fri hyressättning eller marknadshyror, som många förespråkar som en lösning till bostadsbristen. Framgång i opinionsbildning bygger på att organisationen lyckas formulera ett problem och samtidigt lyckas formulera en lösning.

”För att få genomslag behöver vi koka ner våra viktigaste frågor till något som ger en aha-upplevelse, som fångar människor och väcker debattlust. Det är svårt, för som förening vill vi så många olika saker, säger Maria Stenberg men lyfter fram föreningens kampanj mot fri hyressättning som ett gott exempel. Innan förra valet lyckades föreningen sluta leden och samla sig kring en fråga. Då kom man igenom bruset och fick upp frågan på den politiska agendan och fångade de förtroendevaldas intresse. Det var väldigt skickligt”.

Hyresgästföreningen stammar ur och hör hemma i civilsamhället, menar Maria Stenberg som ser Samforma som en naturlig samlingspunkt.

”I Samforma är vi tillsammans i ett sammanhang med andra liknande organisationer och arbetsgivare. Vi förenas i vårt idéburna samhällsengagemang och det är också det som skiljer oss från privata företag och det offentliga. I Samforma pratar vi samma språk, fast med olika ingångsvärden”, säger Maria Stenberg och fortsätter:

”Samforma har också bidragit till att stärka vår röst i det gemensamma. Tack vare Samforma “kommer vi med” och får in våra perspektiv kring boende i olika sammanhang. Och vi lär oss mycket av varandra, till exempel om hur vi ska lyckas engagera medlemmar och förtroendevalda”.

 

Läs mer