Medlemmar

ABF Norrbotten

ABF Västerbotten

Coompanion Norrbotten

Coompanion Västerbotten

Folkbildning Västerbotten

Folkuniversitetet region Norr

Funktionsrätt Norrbotten

Funktionsrätt Västerbotten

Föreningen Urkraft

Hela Sverige ska leva Norrbotten

Hela Sverige ska leva Västerbotten

Hyresgästföreningen Norrland

Kalix folkhögskola

KFUM Umeå

Medborgarskolan Nord

Medlefors Folkhögskola

NBV Norr

Norra Norrlands Folkets Hus och Parkregion

Norrbottens bildningsförbund

RF-SISU Norrbotten

RF-SISU Västerbotten

Riksteatern Norrbotten

Riksteatern Västerbotten

Rädda Barnen Riksförbund

Sensus Norrland

Skellefteå Byautvecklingsråd

Studiefrämjandet Västerbotten

Studieförbundet Bilda Nord

Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten

Sunderby Folkhögskola

Svenska kyrkan Luleå stift

Umeå Föreningsråd

Västerbottens Blåbandsdistrikt

Västerbottens läns Nykterhetsförbund