Mötesplatser

SAMFORUM 2022

Konferensen sker i samarbete mellan Samforma, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten, är en aktivitet inom överenskommelsen Norrbotten och vänder sig till förtroendevalda och anställda inom offentlig sektor och civilsamhället i Norrbotten. OBS konferensen sker digitalt och länk skickas till anmälda deltagare några dagar innan.

15.00-16.30 Att lösa samhällsutmaningar över sektorsgränser

”Una Norrbotten – Kompetensteam mot våld, ett exempel på samverkan i praktiken”
Kigge Fasth från Tjejjouren i Luleå och Sara Avander från Länsstyrelsen i Norrbottens län

Samverkan för att öka stödet av frivilliga i samhällsstörningar och höjd beredskap
Erika Granström presenterar exempel på länsstyrelsens samarbete med civilsamhället.

Utveckling av kommersiell service i samverkan.
Camilla Jägerhem Tillväxtverket och Bertil Degerlund processledare Hela Sverige Ska Leva, om vikten av samverkan för hållbara servicelösningar på landsbygderna och resan till en digital butik i Moskosel.

Behov av bostäder- Hur ser det framtida behovet av bostäder ut och kan vi samverka för att hitta lösningar? Lars Andersson, plan-och exploateringschef och Emma Lundqvist Samhällsstrateg på Bodens kommun, ger en bild av det behov som finns. Jenny Engström från Råneå älvdals ekonomiska förening berättar om det arbete som görs för att bl.a befolka Ödehus

-16.30 -17.00 Middagsrast –

17.00-18.00 Samtal och diskussion om att ”göra” samverkan

Inledande lägesrapport för Överenskommelsearbetet
Panel: Regionråd Linda Frohm, Länsstyrelsen. Anders Öhlund enhetschef för samhällsskydd och Samformas Ordförande Ylva Löwenborg
Avslutande gemensam diskussion/reflektion

18.00-18.30 Civilminister Ida Karkiainen

Moderator Susann Jonsson Riksteatern Norrbotten.
Susann Jonsson är sedan 1 mars i år ny tf verksamhetsledare för Riksteatern Norrbotten. Riksteatern Norrbotten är en ideell organisation med ett regionalt uppdrag – att stärka scenkonsten i länet i allmänhet och för Barn och Unga i synnerhet.

För anmälan, följ länken:
http://www.simplesignup.se/private_event/191229/1bd7e9e26f 

Sista anmälningsdag 28 april 

För frågor, kontakta Åse Classon, Samforma ase.classon@samforma.se 073 0979649