Mötesplatser

Inom ramen för överenskommelsen genomförs ett årligt möte med brett deltagande från parterna. Syftet är att följa upp överenskommelsen, besluta om kommande inriktning samt verka för ökad och förbättrad samverkan.

Utöver det årliga mötet genomförs andra löpande tillfällen där parterna kan mötas, kunskapshöjas och stärka samverkan mellan varandra.

Den första mötesplatsen inom ramen för överenskommelsen är Samforum 19 maj.

Läs mer om stödstrukturens övriga delar: