Välkommen till nätverksträff och dialog med företrädare från Samformas medlemsorganisationer och tjänstepersoner från Skellefteå kommun. Träffen syftar till att främja kontaktskapande och utbyte mellan deltagarna. 

Under träffen kommer vi att informera och föra dialog om aktuella initiativ inom civilsamhället i relation till Skellefteås samhällsomvandling. Initiativen hanterar bland annat frågor som berör demokrati och delaktighet, meningsfull fritid, barns rättigheter och livslångt lärande. Efter programmet finns det möjlighet att stanna kvar i lokalen för fortsatta samtal.

Arrangör är Samforma i samverkan med Skellefteå kommun.

När: 2023-03-30, kl. 10:00 – 12.00
Var: Kyrkogatan 6, 931 34 Skellefteå, Sverige

Läs mer och anmäl representation från din organisation här.