Mänskliga Rättighetsdagarna, Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter kommer 14-16 november 2024 att arrangeras i Skellefteå! Konferensen genomförs årligen i olika städer i Sverige och syftar bland annat till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen och att erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna på lokal, nationell och internationell nivå.

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett forum initierat och arrangerat av civilsamhället. Projektägare och genomförare av konferensen är föreningen Ordfront. Dagarna planeras tillsammans med de lokala värdarna Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten samt en lokal arbetsgrupp bestående av representanter för det civila samhället i Skellefteå. Samforma finns med i arbetsgruppen.

Håll utkik efter inbjudan till de civilsamhällesträffar som kommer att ske, digitalt och fysiskt, under hösten för att samla input till förberedelsearbetet!