Norrbotten och Västerbotten i siffror

Norrbotten

2017 genomförde Samforma en kartläggning av civilsamhället med finansiering från Region Norrbotten. Kartläggningen

  • Antal organisationer i Norrbotten är 6 155, vilket är 3% av Sveriges 238 000 organisationer och samma som befolkningsandelen.
  • Fördelningen av antal organisationer utgörs av 87 % ideella föreningar, 8 % ekonomiska föreningar, 4 % stiftelser och fonder, 1 % registrerade trossamfund.
  • Civilsamhället i Norrobotten har 15 389 anställda (inkl. fast anställda, visstidsanställda, timanställda m.fl.) 55% kvinnor, 45% män och 10% utländsk bakgrund.
  • Sektorn har intäkter på 6,6 miljarder kronor, där 65 % kommer från ekonomiska föreningar och 20 % från ideella föreningar.

Läs hela kartläggningen här.
Läs sammanfattad version här (bildspel).

 

Västerbotten

På initiativ från Samforma har Region Västerbotten genomfört en kartläggning av Västerbottens civilsamhälle. Kartläggningen påvisar tydligt vilken omfattning sektorn har i Västerbotten.

  • Antal organisationer i Västerbotten är 7181
    3 % av Sveriges 238 000 organisationer, vilket är mer än vad Västerbottens befolkningsandel utgör i Sverige
  • Fördelningen av antal organisationer utgörs av 86 % ideella föreningar, 9 % ekonomiska föreningarna, 5 % övriga stiftelser och fonder, 1 % registrerade trossamfund.
  • Civilsamhället i Västerbotten har 19 559 anställda (inkl. fast anställda, visstidsanställda, timanställda m.fl.) varav 6 270 förvärvsarbetar vilket är 32 % av alla som jobbar i organisationerna. 51 % kvinnor, 49 % män och 9 % utländsk bakgrund.
  • Sektorn har intäkter på 10,1 miljarder, där 82 % kommer från ekonomiska föreningar och 10 % från ideella föreningar.

Läs hela kartläggningen här.
Läs sammanfattad version här (bildspel).