Norrbotten och Västerbotten i siffror

 

 

Norrbotten

2017 genomförde Samforma en kartläggning av civilsamhället med finansiering från Region Norrbotten. Kartläggningen

  • Antal organisationer i Norrbotten är 6 155, vilket är 3% av Sveriges 238 000 organisationer och samma som befolkningsandelen.
  • Fördelningen av antal organisationer utgörs av 87 % ideella föreningar, 8 % ekonomiska föreningar, 4 % stiftelser och fonder, 1 % registrerade trossamfund.
  • Civilsamhället i Norrobotten har 15 389 anställda (inkl. fast anställda, visstidsanställda, timanställda m.fl.) 55% kvinnor, 45% män och 10% utländsk bakgrund.
  • Sektorn har intäkter på 6,6 miljarder kronor, där 65 % kommer från ekonomiska föreningar och 20 % från ideella föreningar.

Läs hela kartläggningen här.

 

Västerbotten

På initiativ från Samforma har Region Västerbotten genomfört en kartläggning av Västerbottens civilsamhälle. Kartläggningen påvisar tydligt vilken omfattning sektorn har i Västerbotten.

  • Antal organisationer i Västerbotten är 7181
    3 % av Sveriges 238 000 organisationer, vilket är mer än vad Västerbottens befolkningsandel utgör i Sverige
  • Fördelningen av antal organisationer utgörs av 86 % ideella föreningar, 9 % ekonomiska föreningarna, 5 % övriga stiftelser och fonder, 1 % registrerade trossamfund.
  • Civilsamhället i Västerbotten har 19 559 anställda (inkl. fast anställda, visstidsanställda, timanställda m.fl.) varav 6 270 förvärvsarbetar vilket är 32 % av alla som jobbar i organisationerna. 51 % kvinnor, 49 % män och 9 % utländsk bakgrund.
  • Sektorn har intäkter på 10,1 miljarder, där 82 % kommer från ekonomiska föreningar och 10 % från ideella föreningar.

Länk till Region Västerbotten.