Genom projektet Norrbotten 2040, som drivs av Luleå tekniska universitet, bjuds du som civilsamhällesorganisation i Norrbotten in till en workshop, onsdag den 19 april i Luleå.

Norrbotten står inför ett antal samhällsutmaningar i samband med de stora investeringar och etableringar som pågår i regionen. Det är därför viktigt för regionens ledning och medborgare att ta fram olika typer av underlag som kan stärka förmågan att ta strategiska beslut rörande länets framtid. Detta projekt ska skapa olika explorativa scenarier för hur alternativa framtider kan se ut samt vilka konsekvenser dessa kan få för Norrbotten. Ett sådant underlag kan i sin tur ge en inblick över vilka framtida prioriteringar och satsningar som behöver göras i länet.

Idéburna organisationer och folkrörelser spelar en stor roll i utfallet av komplicerade samhällsutmaningar och är bidragande till ett attraktivt samhälle. Vi vill därför bjuda in er till en workshop med syftet att lyfta upp och diskutera olika trender samt förutsättningar för att skapa ett kunskapsunderlag om alternativa framtider i Norrbotten. Detta inkluderar även inspel rörande tänkbara skeenden, konsekvenser och utmaningar som behöver uppmärksammas.

Exempel på frågor

  • Vilka aktörer är viktiga – och bär ansvaret för – främjandet av attraktiva samhällen i Norrbotten dit folk vill flytta och planera för att stanna?
  • Vilka aspekter är viktiga för att inkludera civilsamhället i strukturomvandlingen?
  • Vad kan ske om civilsamhället inte lyckas integrera nyinflyttade (och nyanlända) i samhället?
  • Vad sker i länets kommuner om nyinflyttade ser sig som tillfälliga inflyttare och inte planerar för en framtid i Norrbotten?
  • Vilka målkonflikter mellan de olika hållbarhetsdimensionerna – social, ekonomisk och ekologisk – kan skönjas under de kommande decennierna?
  • Vad kan ske om lokal arbetskraft i hög utsträckning inte matchar kompetensbehovet på arbetsmarknaden

När?

Onsdag den 19 april kl. 17.00 – 19.00

Var?

Luleå, lokal anpassas efter antal deltagare

Anmälan

Välkommen att anmäla dig, eller ett antal ur er organisation, via mejl innan den 16 april, till sara.1.andersson@ltu.se.