Norrbotten 2040 – workshop med LTU

Norrbotten 2040 – workshop med LTU

Genom projektet Norrbotten 2040, som drivs av Luleå tekniska universitet, bjuds du som civilsamhällesorganisation i Norrbotten in till en workshop, onsdag den 19 april i Luleå. Norrbotten står inför ett antal samhällsutmaningar i samband med de stora investeringar och...
Kallelse till Samformas årsmöte 2023

Kallelse till Samformas årsmöte 2023

Välkommen  till Samformas årsmöte som genomförs digitalt den 4 maj kl. 15:00. Program samt årsmöteshandlingar sänds ut senast 4 veckor innan mötet. Om medlem vill väcka ett ärende som ska behandlas vid årsmötet skall detta inkomma senast 6 veckor innan årsmötet, det...
Nätverksträff och dialog med Samforma och Skellefteå kommun

Nätverksträff och dialog med Samforma och Skellefteå kommun

Välkommen till nätverksträff och dialog med företrädare från Samformas medlemsorganisationer och tjänstepersoner från Skellefteå kommun. Träffen syftar till att främja kontaktskapande och utbyte mellan deltagarna.  Under träffen kommer vi att informera och föra dialog...
Inbjudan till seminarium och medlemsmöte

Inbjudan till seminarium och medlemsmöte

Samforma bjuder in till seminariet Idéburen sektor och samhällsomvandlingen i norr. Hur kan idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten bli en aktiv part tillsammans med övriga sektorer när det gäller att skapa hållbara lösningar på aktuella samhällsutmaningar?...
Intervju om Projektet Action Agenda 2030

Intervju om Projektet Action Agenda 2030

Under 2022 har Samforma drivit ett projektet Action Agenda 2030, det är ett projekt som syftar till att öka kunskaperna om Agenda 2030. Idag får vår projektledare Karolina Helleberg ordet för att berätta om projektet och projektresultaten. Hej Karolina! Kan du berätta...
Avslutande Träff med projektet Agenda 2030

Avslutande Träff med projektet Agenda 2030

Varmt välkommen på sista träffen i projektet Action Agenda 2030- med civilsamhället som motor. 8 december kl.13.00-14.00 vi möts via zoom. Denna träff presenterar vi vad vi har gjort i projektet, resultat och den kunskapssammanställning vi skapat i form av...
Inbjudan till seminarium och medlemsmöte

Samvandling Norr går in i ny fas

Samvandling Norr går in i ny fas Samforma och Rädda Barnens gemensamma förstudie Samvandling Norr har nu gått in i en ny fas där arbetet delvis inriktas på två pilotkommuner, Boden och Skellefteå. Projektledare Jenny Lindberg berättar varför dessa två valts ut av...
Nominera till valberedningen

Nominera till valberedningen

Den 4 maj 2023 genomför Samforma sin årsstämma, då ska en ny styrelse ska väljas. Du som är medlem i Samforma (representerar en medlemsorganisation) har möjlighet att nominera till valberedningen. Valberedningen vill ha din nominering senast den 1 mars. Klicka här för...