Varmt välkommen Per Lindahl!

Varmt välkommen Per Lindahl!

Samforma får ett mycket värdefullt tillskott i vår verksamhet genom Per Lindahl som i mitten av maj tillträder som verksamhetsutvecklare. Per kommer till Samforma med en gedigen bakgrund som verksamhetsutvecklare och utvärderare inom Kanadas icke-vinstdrivande sektor....
Skyddsvärnet ny medlemsorganisation

Skyddsvärnet ny medlemsorganisation

Vi har ställt två snabba frågor till Samformas senaste medlemsorganisation. Nilla Helgesson, direktor/VD, på Skyddsvärnet, svarar. Kan du kort berätta om vilka Skyddsvärnet är? Skyddsvärnet är en idéburen organisation som grundades år 1910 och vi arbetar med social...
Nomineringsformulär till Samformas medlemmar

Nomineringsformulär till Samformas medlemmar

Den 7 maj 2024 genomför Samforma sin årsstämma, då en ny styrelse ska väljas. Du som är medlem i Samforma (representerar en medlemsorganisation) har möjlighet att nominera till valberedningen. Vi vill ha din nominering senast den 28 februari 2024. Vi eftersträvar en...
Inbjudan till Visionsverkstad – från vision till mission

Inbjudan till Visionsverkstad – från vision till mission

Hur går vi från visionen att alla barn ska ha en meningsfull fritid till en konkret mission och samarbete? Meningsfull fritid är en viktig del för ett attraktivt och välmående samhälle, men också för att barn och unga ska ha goda livsvillkor och möjligheter! Samforma...
Inbjudan till digital civilsamhällesträff

Inbjudan till digital civilsamhällesträff

Välkommen till en digital civilsamhällesträff om Norrbottens regionala överenskommelse och den nya mötesplatsen Regionalt strategiskt samverkansforum. 2021 tecknades en Överenskommelse mellan Civilsamhället, Regionen och Länsstyrelsen i Norrbotten. Vi bjuder nu in...
Idéburen sektor för demokrati

Idéburen sektor för demokrati

Välkommen till en processutbildning med start i februari och avslut i juni 2024. Utbildningen vänder sig till anställda och förtroendevalda inom civilsamhällets organisationer och omfattar fem utbildningstillfällen, varav tre digitala samt mellanliggande uppgifter. De...
Poddtips: Social innovation med Ylva Löwenborg

Poddtips: Social innovation med Ylva Löwenborg

Vilken roll spelar civilsamhällets organisationer i utvecklingen av nytänkande lösningar på samhällsutmaningar? Malin Lindberg, innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet, samtalar med Ylva Löwenborg, regionchef för Rädda Barnen Nord och ordförande för...
Rapporten: Civilsamhället i samhällsomvandlingen

Rapporten: Civilsamhället i samhällsomvandlingen

Rapporten: Civilsamhället i samhällsomvandlingen Klicka här för att läsa rapporten: Civilsamhället i samhällsomvandlingen. I rapporten presenteras civilsamhällesorganisationers syn på sin roll i den pågående samhällsomvandlingen i norra Sverige. Det görs mot bakgrund...