Inbjudan till dialogmöte om evenemangssamarbete

Inbjudan till dialogmöte om evenemangssamarbete

Region Norrbotten bjuder in Samformas medlemsorganisationer med verksamhet i Norrbotten till ett digitalt dialogmöte. Dialogmötet, som kommer att ges vid två tillfällen, handlar om regionalt evenemangssamarbete. Fler och större evenemang i Norrbotten kan öka känslan...
Hur kommer Norrbottens län att se ut år 2040?

Hur kommer Norrbottens län att se ut år 2040?

Luleå tekniska universitet har tagit fram en rapport med frågeställningen om hur Norrbottens län kommer att se ut år 2040 i ljuset av den gröna industriomställning som innebär omfattande investeringar i teknikutveckling och nya industriprojekt. Denna utveckling drivs...
Samforma växer

Samforma växer

Samforma består idag av 43 medlemsföreningar med otrolig mångfald av kompetenser som tillsammans verkar brett för att skapa det hållbara samhället! Nu när höstens verksamhet drar igång vill vi särskilt välkomna Birgitta Strömgren. Birgitta är ordförande i vår nya...
Ny dialog med medlemsorganisationer i Skellefteå kommun

Ny dialog med medlemsorganisationer i Skellefteå kommun

Välkommen till dialog med företrädare från Samformas medlemsorganisationer med verksamhet i Skellefteå kommun. På nätverksträffen som vi genomförde den 30 mars tillsammans Skellefteå kommun framkom det ett önskemål från civilsamhället om att fortsätta träffas inom...
Årsmöte och demokratisamtal

Årsmöte och demokratisamtal

Välkommen till Samformas årsmöte 2023. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar inleder vi mötet med ett samtal med temat Ett demokratiskt hållbart samhälle. Vi gästas av Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, för att samtala...
Norrbotten 2040 – workshop med LTU

Norrbotten 2040 – workshop med LTU

Genom projektet Norrbotten 2040, som drivs av Luleå tekniska universitet, bjuds du som civilsamhällesorganisation i Norrbotten in till en workshop, onsdag den 19 april i Luleå. Norrbotten står inför ett antal samhällsutmaningar i samband med de stora investeringar och...
Kallelse till Samformas årsmöte 2023

Kallelse till Samformas årsmöte 2023

Välkommen  till Samformas årsmöte som genomförs digitalt den 4 maj kl. 15:00. Program samt årsmöteshandlingar sänds ut senast 4 veckor innan mötet. Om medlem vill väcka ett ärende som ska behandlas vid årsmötet skall detta inkomma senast 6 veckor innan årsmötet, det...
Ny dialog med medlemsorganisationer i Skellefteå kommun

Nätverksträff och dialog med Samforma och Skellefteå kommun

Välkommen till nätverksträff och dialog med företrädare från Samformas medlemsorganisationer och tjänstepersoner från Skellefteå kommun. Träffen syftar till att främja kontaktskapande och utbyte mellan deltagarna.  Under träffen kommer vi att informera och föra dialog...
Inbjudan till seminarium och medlemsmöte

Inbjudan till seminarium och medlemsmöte

Samforma bjuder in till seminariet Idéburen sektor och samhällsomvandlingen i norr. Hur kan idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten bli en aktiv part tillsammans med övriga sektorer när det gäller att skapa hållbara lösningar på aktuella samhällsutmaningar?...