”Det är dags att reformera välfärdssystemet”. Stora vinstdrivande företag gynnas allt för mycket av dagens välfärdssystem på bekostnad av idéburna verksamheter. Läs mer i debattartikeln publicerad på altinget.se skriven av representanter från Nysta.